Librat e mësuesit

Libër mësuesi për klasën e 3
Ribotim i përmirësuar. Të gjitha temat janë të shtjelluara për: gjuhën dhe diturinë e natyrës.

Autorë:
Brisida Çekrezi,
Ilda Alushaj
Anila Londo
Gjuha shqipe 3                 
Dituri natyre 3                 
 
Libër mësuesi për klasën e 3
Ribotim i përmirësuar. Të gjitha temat janë të shtjelluara për: gjuhën dhe diturinë e natyrës.

Autorë:
Brisida Çekrezi,
Ilda Alushaj
Anila Londo
Gjuha shqipe 3                 
Dituri natyre 3                 
 
Libër mësuesi për klasën e 4
Ribotim i përmirësuar. Të gjitha temat janë të shtjelluara për: gjuhën, matematikën dhe diturinë e natyrës.

Autorë:
Brisida Çerkezi, Ilda Alushaj
Artan Xhaferaj, Tatjana Nebiaj, Anila Londo                
 
Libër mësuesi për Historia 4
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Histori 7
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 2 - Shqipëri
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 5 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për Gjuhë Shqipe 6
Në librat e mësuesit për gjuhën shqipe, të gjitha temat janë të shtjelluara. Librat janë të pajisura me objektiva të zbërthyera dhe teste.
                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 7 - Shqipëri
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 8 - Shqipëri
Në librat e mësuesit për gjuhën shqipe, të gjitha temat janë të shtjelluara. Librat janë të pajisura me objektiva të zbërthyera dhe teste.
                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 9 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 1 - Maqedoni
                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 2 - Maqedoni dhe Kosovë
 
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe 3 - Maqedoni
                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 1 - Shqipëri
Autorë:
Servete Cenalla,
Edlira Çupi

                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 2 - Shqipëri
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 3 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 5 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 6 - Shqipëri
Të gjitha temat janë të shtjelluara. Libri është i pajisur me objektiva të zbërthyera dhe teste.
                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 7 - Shqipëri
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 8 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për tekstin Matematika 9 - Shqipëri
                
 
Libër mësuesi për Dituri Natyre 1
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Dituri Natyre 2
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Dituri natyre 5
                
 
Libër mësuesi për Biologji 7-8-9
                
 
Libër mësuesi për Kimi 7-8-9
                
 
Libër mësuesi për Edukim për Shoqërinë 1
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Edukim për Shoqërinë 2
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Edukata Shoqërore 1-5 dhe Historia 4
Edukata shoqërore 1                 
Edukata shoqërore 2                 
Edukata shoqërore 3                 
Edukata shoqërore 4                 
Edukata shoqërore 5                 
 
Libër mësuesi për Edukata Shoqërore 6-9
                
 
Libër mësuesi për Edukimi figurativ 1-5
Udhëzuesi do të plotësohet së shpejti për çdo orë mësimore.
                
 
Libër mësuesi për Art Pamor 6
Teksti i nxënësit po punohet dhe në formatin e-libër. Ai do të mund të shkarkohet prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Art Pamor 7
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Artet 11
                
 
Libër mësuesi për Artet 12

                
 
Libër mësuesi për Histori 6
Teksti i nxënësit po punohet dhe në formatin e-libër. Ai do të mund të shkarkohet prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për Histori 6-7-8
                
 
Libër mësuesi për Histori 9
                
 
Libër mësuesi për Histori 11
                
 
Libër mësuesi për tekstin Historia e Shqiptarëve 12
Udhëzuesi do të plotësohet së shpejti për çdo orë mësimore.
                
 
Libër mësuesi për tekstin Historia e Shqiptarëve 12 (me zgjedhje)
                
 
Liber mesuesi Gjuha shqipe dhe letersia 10
                
 
Liber mesuesi Gjuha shqipe dhe letersia 11
                
 
Libër mësuesi për tekstin Biologjia 10
                
 
Libër mësuesi për tekstin Biologjia bërthamë 11
                
 
Libër mësuesi për tekstin Biologjia me zgjedhje 11
                
 
Libër mësuesi për tekstin Biologjia 12
                
 
Libër mësuesi për tekstin Filozofia 12
                
 
Libër mësuesi për tekstin Karriera 12
                
 
Libër mësuesi për tekstin Kimia 10
                
 
Libër mësuesi për tekstin Kimia bërthamë 11

                
 
Libër mësuesi për tekstin Kimia me zgjedhje 11
Udhëzuesi do të plotësohet së shpejti për çdo orë mësimore.
                
 
Libër mësuesi për tekstin Gjuha shqipe dhe letërsia 12
                
 
Libër mësuesi për tekstin Letërsia me zgjedhje 10

                
 
Libër mësuesi për tekstin Letërsia me zgjedhje 11
                
 
Libër mësuesi për tekstin Letërsia me zgjedhje 12

                
 
Libër mësuesi për tekstin Fizika me zgjedhje 12

                
 
Libër mësuesi për tekstin Shkencë 12

- libër mësuesi për fizikën 12                 
- libër mësuesi për per kimi 12                
- libër mësuesi për biologji 12                
 
Çelësi i gjuhës shqipe
(për ciklin 9-vjeçar)
Autorë:
Hyrë Rexha,
Kreuza Bardhi,
Rita Petro,
Aida Fekollari
 
Çelësi i gjuhës shqipe
(për maturat shtetërore)
Botim 2012
Autorë:
Rita Petro
Linda Mëniku
 
Orë të lira
(për ciklin 9-vjeçar)
Autorë:
Hyrë Rexha,
Kreuza Bardhi
                
 
Orë të lira për lëndën e historisë
(për ciklin 9-vjeçar)
Autorë:
Anila Tabaku,
Meridiana Nepravishta
                
 
Libër mësuesi për tekstin Qytetaria 7
Teksti dhe Libri i mësuesit janë dhe në formatin e-libër, që do të mund të shkarkohen prej mësuesve dhe nxënësve nga portalishkollor.al.

                
 
Libër mësuesi për tekstin Qytetaria 10
Autorë:
Eljana Brahja (Dosti)
                
 
Libër mesuesi per tekstin Histori e Qytetërimit Botëror 11
(me zgjedhje te detyruar)

                
 


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj