Hapat e para

NJË HAP DREJT SHKOLLËS
Kjo paketë, hartuar në përputhje me programin e Ministrisë së Arsimit për edukimin parashkollor, rekomandohet të përdoret për fëmijët 5-6 vjeç. Paketa shoqërohet me një udhëzues për edukatoret dhe prindërit, të cilët do ta ndjekin ecurinë e fëmijëve gjatë një viti shkollor.
Autorë:
Rita Petro
Natasha Pepivani
Mirela Tërova
Autorë:
Eva Kukaleshi
Autorë:
Latif Ajrullai
Autorë:
Ledia Kostandini


Këngët e MIAS
Muzika: Emira Lako (Mia)ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj