Botimet ndihmëse Shqipëri

Fletore Pune Gjuha Shqipe 2
(për klasën e dytë të ciklit 9-vjeçar)
Autorë:
Rita Petro, Natasha Pepivani

Çmimi: 250 lekë
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 3
 
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 4
 
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 5
 
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 6
(për klasën e gjashtë)
Autorë:
Natasha Pepivani, Adelina Çerpja, Mimoza Gjokutaj

Fletore pune e përgatitur në përshtatje me programin e lëndës për gjuhën amtare (gjuhën shqipe) të klasës së gjashtë, të ciklit 9-vjeçar

Çmimi: 2 euro
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 7
Autorë:
Adelina Çerpja, Idriz Metani

Fletore pune që shoqëron tekstin Gjuha shqipe 7. Ka ushtrime të larmishme për pjesën e tekstit Njohuri gjuhësore. Nxënësit ushtrohen në disiplinat e Morfologjisë, Sintaksës, Drejtshkrimit, Leksikologjisë dhe Fjalëformimit.
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 8
 
 
Fletore Pune Gjuha Shqipe 9
 
 
Fletore Pune Matematika 1
 
 
Fletore Pune Matematika 2
 
 
Fletore Pune Matematika 3
 
 
Fletore Pune Matematika 4
 
 
Fletore Pune Matematika 5
 
 
Fletore Pune Matematika 6
 
 
Fletore Pune Matematika 7
 
 
Fletore Pune Matematika 8
 
 
Fletore Pune Matematika 9
 
 
Fletore Pune Dituri Natyre 3
Autore: Drita Kolndreu

Fletore pune përgatitur për të shoqëruar tekstin Dituri natyre 3, ku nëpërmjet ushtrimeve praktike nxënësi ushtrohet dhe përvetëson më mirë njohuritë teorike të dhëna në tekst.
 
Fletore Pune Dituri Natyre 4
 
 
Fletore Pune Dituri Natyre 5
 
 
Fletore Pune Biologjia 9
 
 
Fletore Pune Kimia 7
 
 
Fletore Pune Kimia 8
 
 
Fletore Pune Kimia 9
 
 
Fletore laboratori Fizika 6
 
 
Fletore laboratori Fizika 8
 
 
Fletore laboratori Fizika 9
 
 
Fletore pune Historia 4
 
 
Fletore pune Historia 6
Autorë: Menduh Dërguti, Tomi Treska

Fletore pune që shoqëron tekstin Historia 6. Ka ushtrime dhe lojëra të shumëllojshme, si: punë me hartën, tablonë, plotësim tabelash, skicash, skemash, fjalëkryqe etj., të cilat i ndihmojnë nxënësit të mësojnë me lehtësi, duke u argëtuar.
 
Fletore pune Historia 7
Autorë: Menduh Dërguti, Tomi Treska

Fletorja e punës mbështet tekstin Historia 7. Nëpërmjet ushtrimeve të larmishme nxënësit vënë në përdorim fjalorin e ri, ngulitin datat, ngjarjet e figurat historike, kontrollojnë njohuritë e fituara dhe shfaqin lirshëm mendimet e tyre.
 
Fletore pune Historia 8
 
 
Fletore pune Historia 9
 
 
Fletore pune për Edukimin figurativ 1
Autorë: Ledia Konstandini
 
Fletore pune për Edukimin figurativ 2
Autorë: Ledia Konstandini
 
Fletore pune për Edukimin figurativ 3
Autorë: Ledia Konstandini
 
Fletore pune për Edukimin figurativ 4
Autorë: Ledia Konstandini
 
Fletore pune për Edukimin figurativ 5
Autorë: Ledia Konstandini
 
Fletore pune për Edukimin muzikor
 


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj