Planet mësimore 2012 - Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Gjuhë shqipe dhe Letërsi 10 (berthame) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 10 (me zgjedhje) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 10 (shkolla profesionale) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 11 (berthame) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 11 (me zgjedhje) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 11 (shkolla profesionale) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 12 (berthame) -
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 12 (me zgjedhje) -

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj